TELEFONY KONTAKTOWE W TRUDNYCH SYTUACJACH:

 

"Niebieska Linia" dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
800-120-002

"Pomarańczowa Linia" dla osób z Problemem Alkoholowym
800-140-068

Ogólnopolski telefon dla osób z problemem narkotykowym
801-199-990

Krajowe Centrum ds. AIDS ogólnopolski telefon zaufania
22-622-50-01

Młodzieżowy telefon Zaufania
988

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
22-696-55-50

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach
77 485 87 73, Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:00-15:00

 

Po pomoc można zwrócić się również do pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, dyrekcji ZSP.

 
Konkurs plastyczny
21079528
21221252